Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van toepassing. In de algemene voorwaarden zijn o.a. uw rechten en plichten als klant en onze rechten en plichten als taxivervoer vastgelegd.

 

Aanvullende voorwaarden:

  • Vervuiling van eigendommen van Taxi2call (bijvoorbeeld overgeven na misselijkheid/drankgebruik) door passagier(s) zal worden verhaald op de passagier(s). De reinigingskosten bedragen € 450,00.
  • Schade aan en/of vernieling van eigendommen van Taxi2call toegebracht door passagier(s) zal worden verhaald op de passagier(s). De kosten voor reparatie + stilstand schade zal dan ook worden verhaald inclusief misgelopen omzet.